ERKÜ

Eesti Rahvusvaheline Kosmeetikute Ühendus (edaspidi ERKÜ) loodi 1998. aastal ja kuulub aastast 2000 CIDESCO International ja 2012 aastast CEPEC liikmete hulka. ERKÜ   liikmed on valdavalt rahvusvahelise CIDESCO diplomi omanikud või kosmeetikud, kelle koolitus on vastavuses CIDESCO organisatsiooni poolt kehtestatud nõuetele ja professionaalse koolituse ning erialased rahvusvahelised täiendkoolitused läbinud juuksurid ja küünetehnikud. ERKÜ on aastast 2000 toetanud CIDESCO diplomi välja andmist Eestis, mis  on rahvusvahelisel tasemel kõrgeim tunnustus, võimaldades töötada oma erialal erinevates EU  riikides ning 5-l erineval kontinendil. Enam kui 250 CIDESCO koolis üle maailma õpetatakse rahvusvaheliste CIDESCO   standardite järgi, et omandada CIDESCO diplom.

ERKÜ tegevus ja eesmärgid:

a)      iluteeninduse ja -teenuste arendamine Eestis.

b)      iluteenindusalaste ja eriala toetavate koolituste korraldamine;

c)      ühingu liikmete huvide kaitsmine;

d)     ühingu tegevust puudutava informatsiooni levitamine;

e)      osalemine iluteeninduserialade kutsestandardite väljatöötamise ja parendamise  protsessis;

f)       erialase kutsesüsteemi arendamine ja toetamine;

g)      erialase teabe vahendamine EU riikidesse;

h)      kohalike standardite ja haridusprogrammide edendamine ja ühtlustamine Euroopa rahvusvaheliste iluteenindusvaldkonna erialade standardite ja programmidega